Måste förnya oss

Mitt företag håller på att gå igenom en förändring, jag har märkt att vi inte har förändrat oss speciellt mycket de senaste åren, men marknaden har förändrats väldigt mycket. Bland annat så har våra kunders shopping vanor förändrats väldigt mycket, det har blivit mycket mer internet handel än bara för något år sedan. Det jag måste göra är att förbättra vår annonsering vi internet och starta en bättre web shop. Har tagit kontakt med ett företag som är specialicerad på på b2b marknadsföring, så de ska hjälpa mig att göra dessa förändringar på bästa vis, de kan marknaden väldigt bra. Tror att det kommer betyda väldigt mycket för oss